ΕΣΠΑ

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος είναι το σίδερο εκείνο που χρησιμοποιείται σε μία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  και αποτελεί το κύριο υλικό ασφάλειας και αντοχής μιας κατασκευής. Κύριο προϊόν της εταιρείας είναι ο χάλυβας SD κατηγορίας C [B500C (ΕΛΟΤ 1421)] που προμηθεύεται από τη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε, μέλος του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο εν λόγω χάλυβας, ο οποίος φέρει το διακριτικό σήμα SD, χάρις στην υψηλή του ποιότητα –διακρίνεται για την υψηλή αντοχή του και την άριστη ολκιμότητα και πλαστιμότητά του- καλύπτει όλες τις ελληνικές αλλά και διεθνείς προδιαγραφές. Ο χάλυβας SD κατηγορία C (από τα μέσα του 2006 ο χάλυβας οπλισμού ποιότητας C αποτελεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 τη μόνη ποιότητα χάλυβα οπλισμού που χρησιμοποιείται στις κατασκευές) παρέχει ενισχυμένη αντισεισμική προστασία, αυξημένη αντοχή και ευστάθεια στην κατασκευή και διατίθεται σ’ ένα ευρύ φάσμα διατομών, ανάλογα με τα σχέδια των μηχανικών και τις απαιτήσεις της κάθε κατασκευής. Η εταιρεία TECON επεξεργάζεται με ειδικά μηχανήματα προκατασκευασμένο εγκάρσιο οπλισμό σε μορφή πλέγματος (μανδύα) για την κατασκευή δοκών, τοιχωμάτων και υποστυλωμάτων και τρισδιάστατα στοιχεία (κλωβοί) εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα.

 

Οι συνδετήρες σε έναν κλωβό διατάσσονται καθ’ ύψος και συγκροτούνται στις θέσεις τους από σύρματα μικρής διαμέτρου (Φ6), τα οποία συγκολλούνται στους συνδετήρες με αυτογενή συγκόλληση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα είναι η παραπάνω κατασκευή να επιτυγχάνει την ταχύτερη και ακριβέστερη προσαρμογή της στο χώρο της τοποθέτησής της, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος του έργου. Τέλος, για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της, η εταιρεία εμπορεύεται και διαθέτει ένα μεγάλο φάσμα υλικών, όπως δομικό πλέγμα, σύρμα, μπετονόκαρφα και ατσαλόκαρφα σε πολλές διαστάσεις. Σε ιδιόκτητο χώρο, με έμπειρο προσωπικό, η εταιρεία επεξεργάζεται και μεταφέρει άμεσα στο χώρο του έργου το παραγόμενο προϊόν.

 

Με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης η εταιρεία TECON συμμετέχει σταθερά κάθε χρόνο (4-5 φορές) στην ανακύκλωση  του παλαιού σιδήρου (scrap), επιτρέποντας έτσι την επαναχρησιμοποίηση τους και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

sidera_mesa1 σιδενορ σημα sidera4 sidera2 sidera5 xalivas oplismou orismos