Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία, η οποία βρίσκεται 2 μόλις χιλιόμετρα έξω από τα Νέα Μουδανιά στο δρόμο προς Σιθωνία, ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές της δεκαετίας του ’80, διαθέτοντας τότε μια μικρή μονάδα. Αντικείμενό της ήταν η εμπορία και επεξεργασία χάλυβα οπλισμού (σιδήρου οικοδομής) και άλλων συναφών υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κάθε είδους οικημάτων (οικοδομές, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία), όπως επίσης και δημοσίων έργων (γέφυρες, βιολογικοί, καθαρισμοί, φράγματα).

Δέκα χρόνια αργότερα η εταιρεία αναπτύχθηκε επιχειρηματικά, δημιουργώντας μια πρότυπη μονάδα κατασκευής, εμπορίας και τοποθέτησης συνθετικών κουφωμάτων (P.V.C.), γεγονός που αποτελούσε ρηξικέλευθη καινοτομία για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς εκείνης της εποχής. Τοποθετήθηκαν σύγχρονα μηχανήματα κοπής και μονταρίσματος και αυξήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό με ειδικά καταρτισμένο προσωπικό τόσο στην κατασκευή, όσο και στην τοποθέτηση